> Szkoda

Naprawy powypadkowe – zgłoszenie szkody

W celu dokonania zgłoszenia szkody komunikacyjnej do CLS Walder prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza, co ułatwi nam przydzielenie odpowiedniego pracownika do likwidacji szkód w Państwa samochodzie. Niezależnie czy naprawa dotyczyć będzie lakiernictwa czy blacharstwa samochodowego.

Po otrzymaniu od Państwa wypełnionego formularza, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego przebiegu likwidacji szkody.

  • Dołącz zdjęcie polisy
  • Dołącz zdjęcie uszkodzeń
 Wyrażam zgodę na zachowanie oraz przetwarzanie moich danych przez CLS zgodnie z ustaw± 'O ochronie danych osobowych' (Dz. U. nr 133 poz. 883).
WSPÓŁPRACUJ±CE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ